Usluga tjelesne i tehničke zaštite

Tjelesna zaštita

VG TEH Security d.o.o. je tvrtka specijalizirana za privatnu zaštitu čije su najvažnije komponente tjelesna i tehnička zaštita. U sustavu tjelesne tehničke zaštite tvrtka VG TEH Security d.o.o. štiti više od 1000 objekata na području cijele Hrvatske.

Procijene rizika, te adekvatna sigurnosna prosudba sa preporukama i projektnim rješenjima za instaliranje tehničkih sustava zaštite i adekvatnih protokola tjelesne zaštite, sastavni su dio našeg tržišnog nastupa.

  • Naša posebna prednost je kontinuirana i specijalizirana edukacija zaposlenika u javnoj ustanovi Q SEC za izobrazbu odraslih te jamac kontinuiranog poboljšanja i rasta kvalitete usluga koje nudi tvrtka VG TEH Security d. o. o.
  • Posjedujemo jednu od najvećih polica osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti na hrvatskom tržištu usluga privatne i protupožarne zaštite.
  • Paketom usluga koje nudimo, a odnose se na privatnu i protupožarnu djelatnost, pokrivamo područje cijele Hrvatske.

Tehnička zaštita, nadzorni centar 0-24 sata i Intervencije

Univerzalni sustav tehničke zaštite ne postoji, no od velike je važnosti pravilno ga projektirati, implementirati, održavati i nadzirati. VG TEH Security d.o.o. implementirala je u svoj nadzorni centar mogućnost prijema alarmnih dojava različitih sustava tehničke zaštite putem analognih ili TCP/IP komunikacijskih protokola, video nadzora u realnom vremenu, te kontrole pristupa . Na taj smo način svojim klijentima osigurali dodatni stupanj sigurnosti, te jednostavnost i pouzdanost u administriranju sigurnosnih protokola.

Naša privatna flota potpuno opremljenih patrolnih vozila je dedicirana za intervencije u slučaju alarmnog događaja na vašem štićenom prostoru dan i noć.